Vibro igle i generatori

Vibro igla

Vibriranje betona je potrebno zbog mehaničke čvrstoće i estetskog izgleda betona. Pravilan izbor vibratora zavisi od mnogih činioca: vrsti betoniranja, konzistenciji betona, gustoći armature, vrsti kalupa (oplate), struji na gradilištu, osobnoj praksi… Kako bismo zadovoljili većinu potreba, za vibriranja nudimo iglične vibratore promera od 25 mm do 65 mm. Jačinu vibracija ne određuje samo promer igle već nazivna struja vibroigle koju deklariše proizvođač. To je podatak koji svakako treba uzeti u obzir kod priključenja vibratora na pretvarač. Ovo je naročito važno kod jačih, većih vibro igli gde su i struje znatno veće i može doći do kvara uređaja u slučaju pogrešnog odabira.

uopšteno vibratore možemo podeliti na iglične, koji se uranjaju direktno u beton i oplatne za montažu direktno na oplatne sisteme, vibro stolove ili na levke silosa sa rasutim granuliranim materijalima. U svakoj od navedenih grupa postoji mnoštvo tipova i veličina. Iglični vibratori se mogu pokretati električnom strujom preko pretvarača napona i frekvencije. Druga vrsta vibratora se koristi direktnim priključivanjem na mrežni napon od 220 V ako se radi o vibro igli sa integrisanim pretvaračem. Na mestima gde postoji opasnost od eksplozije ili se kompresor za zrak već koristi u procesu proizvodnje upotrebljavaju se iglični vibratori na kompresovani vazduh. Za betoniranja u posebno malim kalupima kao npr. za probne betonske kocke ili na mestima sa tankim slojem betona ili jako gustom armaturom upotrebljavaju se vibro igle na "sajlu" najmanjeg promera od 25 mm. Pogonski motor za ove vibratore je snage 2800 W i može pokretati igle do promera od 60 mm.

Generator