Elektromagnetne kočnice i spojnice

Elektromagnetne kocnice

Vrtložna kočnica nastaje indukcijom vrtložnih struja u promenljivom magnetnom polju. Vrtložno kočenje otkrio je Francuz Leon Fuko, u 19. veku kada je uočio da se bakarni disk kreće sporije kroz magnetno polje i da se pri tome zagreva. Kretanje metalnog diska u magnetnom polju izaziva stvaranje vrtložnih struja, tako što indukuje sekundarno magnetno polje, koje deluje u suportnom smeru od primarnog. Što je provodnik bolji i telo se brže kreće, vrtložne struje su jače.

Elektromagnetne spojnice uklјučuju se pomoću elektromagneta ugrađenog u jednom delu spojnice. Pomoću ovog elektromagneta jedan deo spojnice privlači drugi i tako se stvara određeni pritisak na dodirnim površinama. Uklјučivanje spojnice vrši se puštanjem struje u elektromagnet koji privlači pomični deo spojnice i time stvara odgovarajući pritisak između dodirnih površina delova spojnica. Pri prekidu dovoda struje prestaje delovanje elektromagneta pri čemu opruge odvajaju jedan deo od drugog dela i spojnica se isklјučuje. Upravlјanje elektromagnetnom spojnicom može se vršiti sa ma kog mesta, što znači i na većim odstojanjima. Za uklјučivanje ovih spojnica nisu potrebni dodatni mehanizmi jer se uklјučivanje odnosno isklјučivanje vrši pritiskom na dugme.

Elektromagnetna spojnica