Aparati za varenje i CO2 aparati

Aparat za varenje

Zavarivanje je proces spajanja dva ili više metalna dela istog ili približno istog hemijskog sastava. Spajanjem se dobija nerazdvojiva veza.Zavarivanje se izvodi pod dejstvom toplote, uz dodavanje ili ponekad bez dodavanja dodatnog materijala i uz primenu pritiska ili bez njega. Pri zavarivanju vrši se lokalno zagrevanje ivice metalnih delova koje treba spojiti (zavariti). Zagrevanje se vrši do temperature pri kojoj metal prelazi iz čvrstog u testasto ili tečno stanje, što zavisi od vrste i načina zavarivanja.Postoje dve vrste zavarivanja: zavarivanje topljenjem i zavarivanje pritiskom.

Gasno zavarivanje je postupak zavarivanja topljenjem pri kome se toplota potrebna za topljenje osnovnog i dodatnog materijala dobija sagorevanjem smeše gorivnog gasa i kiseonika. Za gorivni gas koristi se metan, benzol, vodonik ali najčešće acetilen.Gas potreban za zavarivanje proizvodi se na licu mesta ili se dobija u naročitim čeličnim bocama.

CO2 aparat